Skip to main content

Gedenkbundels

A collection from the University of Pretoria Library.rss RSS

SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Published
Creator
Gedenkbundels
texts
eye 1,353
favorite 0
comment 0
Topic: ZEERUST GEMEENTE|GESKIEDENIS
Gedenkbundels
by BUITENDAG, Paul|BUITENDAG, Hannetjie|GELDENHUIS, Tokkie
texts
eye 719
favorite 0
comment 0
Topic: VOLKSRUST GEMEENTE|GESKIEDENIS
Gedenkbundels
texts
eye 705
favorite 0
comment 0
Topic: KLERKSDORP-OOS GEMEENTE|GESKIEDENIS
Gedenkbundels
texts
eye 669
favorite 0
comment 0
Topic: WALVISBAAI GEMEENTE|GESKIEDENIS
Gedenkbundels
texts
eye 588
favorite 0
comment 0
Topic: NED.HERV.KERK|SANNIESHOF GEMEENTE
Gedenkbundels
by BOTHA, Schalk
texts
eye 556
favorite 0
comment 0
Topic: GESKIEDENIS|VOORTREKKERTEHUIS|UNIVERSITEIT VAN PRETORIA
Gedenkbundels
texts
eye 556
favorite 0
comment 0
Topic: GROOT MARICO GEMEENTE|GESKIEDENIS|PREDIKANTE|KERKGEBOUE
Gedenkbundels
texts
eye 517
favorite 0
comment 0
Topic: WATERBERG GEMEENTE|GESKIEDENIS|KERKVERENIGING
Topic: MAKWASSIE|MAKWASSIE GEMEENTE|GESKIEDENIS|BIBLIOGRAFIE
Gedenkbundels
texts
eye 477
favorite 0
comment 0
Topic: LICHTENBURG|LICHTENBURG GEMEENTE|GESKIEDENIS|BIBLIOGRAFIE
Topic: WOLMARANSSTAD GEMEENTE|GESKIEDENIS|BIBLIOGRAFIE
Gedenkbundels
texts
eye 470
favorite 0
comment 0
Topic: BRONKHORSTPRUIT GEMEENTE|GESKIEDENIS|PREDIKANTE|SMITS, G.W.|GODDEFROY, M.J.|FOURIE,...
Gedenkbundels
texts
eye 456
favorite 0
comment 0
Topic: WITPOORTJIE GEMEENTE|GESKIEDENIS
Gedenkbundels
texts
eye 441
favorite 0
comment 0
Topic: KRUGERSDORP-NOORD GEMEENTE|GESKIEDENIS
Gedenkbundels
texts
eye 405
favorite 0
comment 0
Topic: KRUGERSDORP GEMEENTE|GESKIEDENIS
Gedenkbundels
texts
eye 387
favorite 0
comment 0
Topic: PRETORIA GEMEENTE|GESKIEDENIS
Gedenkbundels
by BACON, Marius
texts
eye 373
favorite 0
comment 0
Topic: DELAREYVILLE GEMEENTE|GESKIEDENIS|BIBLIOGRAFIE
Gedenkbundels
texts
eye 348
favorite 0
comment 0
Topic: PREMIERMYN GEMEENTE|GESKIEDENIS
Gedenkbundels
texts
eye 346
favorite 0
comment 0
Topic: VAALHARTS GEMEENTE|GESKIEDENIS
Gedenkbundels
texts
eye 344
favorite 0
comment 0
Topic: KAAPSTAD GEMEENTE|GESKIEDENIS
Gedenkbundels
texts
eye 340
favorite 0
comment 0
Topic: SCHOEMANSDAL GEMEENTE|GESKIEDENIS
Gedenkbundels
texts
eye 328
favorite 0
comment 0
Topic: BOSMANSRUST GEMEENTE|GESKIEDENIS
Gedenkbundels
texts
eye 326
favorite 0
comment 0
Topic: VENTERSDORP GEMEENTE|GESKIEDENIS
Gedenkbundels
by VAN DER MERWE, H.C. (Samesteller)
texts
eye 316
favorite 0
comment 0
Topic: KRUGERSDORP-OOS GEMEENTE|GESKIEDENIS
Gedenkbundels
texts
eye 272
favorite 0
comment 0
Topic: TARLTON GEMEENTE|GESKIEDENIS
Gedenkbundels
by BOTHA, S.J.
texts
eye 271
favorite 0
comment 0
Topic: KLERKSDORP GEMEENTE|GESKIEDENIS|PREDIKANTE|BIOGRAFIE|SMITS, G.W.|DE VRIES, J.C.|DU TOIT,...
Gedenkbundels
by LEEUDORINGSTAD GEMEENTE
texts
eye 270
favorite 0
comment 0
Topic: LEEUDORINGSTAD GEMEENTE|GESKIEDENIS
Gedenkbundels
texts
eye 269
favorite 0
comment 0
Topic: VEREENIGING GEMEENTE|GESKIEDENIS
Gedenkbundels
texts
eye 269
favorite 0
comment 0
Topic: EBENHAESER GEMEENTE|GESKIEDENIS
Gedenkbundels
texts
eye 269
favorite 0
comment 0
Topic: SELCOURT GEMEENTE|GESKIEDENIS
Gedenkbundels
texts
eye 265
favorite 0
comment 0
Topic: ZEERUST GEMEENTE|GESKIEDENIS
Gedenkbundels
texts
eye 264
favorite 0
comment 0
Topic: WITBANK GEMEENTE|GESKIEDENIS
Gedenkbundels
texts
eye 256
favorite 0
comment 0
Topic: POTCHEFSTROOM-NOORD GEMEENTE|GESKIEDENIS
Gedenkbundels
texts
eye 253
favorite 0
comment 0
Topic: BRITS GEMEENTE|GESKIEDENIS|KERKGEBOUE
Gedenkbundels
by REDAKSIONELE KOMITEE
texts
eye 250
favorite 0
comment 0
Topic: GESKIEDENIS|HENDRINA|KERK|SENDING|GELOFTEDAG|ONDERWYS EN OPVOEDING|SAKEBEDRYWE
Topic: ZUURFONTEIN GEMEENTE|GESKIEDENIS
Gedenkbundels
texts
eye 248
favorite 0
comment 0
Topic: BETHAL GEMEENTE|GESKIEDENIS|PREDIKANTE
Topic: DELMAS GEMEENTE|GESKIEDENIS
Gedenkbundels
by BOSHOFF, P.B. (Samesteller)
texts
eye 244
favorite 0
comment 0
Topic: VEREENIGING GEMEENTE|GESKIEDENIS|KERKGEBOUE|PREDIKANTE|HERINNERINGE|BRANDT,...
Gedenkbundels
texts
eye 241
favorite 0
comment 0
Topic: PRETORIA GEMEENTE|GESKIEDENIS
Gedenkbundels
texts
eye 238
favorite 0
comment 0
Topic: WATERBERG GEMEENTE|GESKIEDENIS
Gedenkbundels
texts
eye 236
favorite 0
comment 0
Topic: HEIDELBERG GEMEENTE|GESKIEDENIS
Gedenkbundels
texts
eye 234
favorite 0
comment 0
Topic: BRAKPAN GEMEENTE|GESKIEDENIS|FOTO'S|PERSONALIA
Gedenkbundels
by SPRINGS-OOS GEMEENTE
texts
eye 228
favorite 0
comment 0
Topic: SPRINGS-OOS GEMEENTE|GESKIEDENIS
Topic: HEIDELBERG GEMEENTE|GROETEBOODSKAPPE|GESKIEDENIS
Gedenkbundels
by ROODT, A.J. (Redakteur)
texts
eye 223
favorite 0
comment 0
Topic: ROEDTAN GEMEENTE|GESKIEDENIS
Topic: PRETORIA-OOS GEMEENTE|GESKIEDENIS
Gedenkbundels
texts
eye 218
favorite 0
comment 0
Topic: PIETERSBURG GEMEENTE|GESKIEDENIS
Gedenkbundels
texts
eye 218
favorite 0
comment 0
Topic: BENORYN GEMEENTE|BENONI|BENONI GEMEENTE|PREDIKANTE|KERKGEBOUE
Gedenkbundels
texts
eye 216
favorite 0
comment 0
Topic: WARMBAD GEMEENTE|GESKIEDENIS
Gedenkbundels
texts
eye 214
favorite 0
comment 0
Topic: GROOTVLEI GEMEENTE|GESKIEDENIS
Topic: ERMELO GEMEENTE|GESKIEDENIS|SKOLE
Gedenkbundels
texts
eye 212
favorite 0
comment 0
Topic: ZWARTRUGGENS GEMEENTE|NED.HERV.KERK|GESKIEDENIS
Topic: WONDERBOOM GEMEENTE|NED.HERV.KERK|GESKIEDENIS
Topic: HARTEBEESTPOORT GEMEENTE|GESKIEDENIS
Gedenkbundels
texts
eye 206
favorite 0
comment 0
Topic: VLIEGEPOORT GEMEENTE|GESKIEDENIS
Gedenkbundels
texts
eye 202
favorite 0
comment 0
Topic: PRETORIA-NOORD GEMEENTE|GESKIEDENIS
Gedenkbundels
by SWELLENDAM GEMEENTE
texts
eye 189
favorite 0
comment 0
Topic: SWELLENDAM GEMEENTE|GESKIEDENIS
Gedenkbundels
texts
eye 180
favorite 0
comment 0
Topic: POTCHEFSTROOM GEMEENTE|GESKIEDENIS|PREDIKANTE|KERKGEBOUE
Gedenkbundels
by MAGALIESBURG GEMEENTE
texts
eye 179
favorite 0
comment 0
Topic: MAGALIESBURG GEMEENTE|GESKIEDENIS
Gedenkbundels
texts
eye 172
favorite 0
comment 0
Topic: PONGOLA GEMEENTE|GESKIEDENIS
Topic: POTCHEFSTROOM-NOORD GEMEENTE|GESKIEDENIS
Gedenkbundels
by KERN, H.P.F. (redakteur)
texts
eye 171
favorite 0
comment 0
Topic: MARBLE HALL GEMEENTE|GESKIEDENIS
Gedenkbundels
texts
eye 170
favorite 0
comment 0
Topic: WITBANK GEMEENTE|GESKIEDENIS
Topic: LAEVELD GEMEENTE|GESKIEDENIS
Gedenkbundels
texts
eye 168
favorite 0
comment 0
Topic: BLOEMFONTEIN GEMEENTE|GESKIEDENIS
Gedenkbundels
texts
eye 165
favorite 0
comment 0
Topic: VILLIERIA GEMEENTE|GESKIEDENIS
Topic: BETHAL GEMEENTE|GESKIEDENIS
Gedenkbundels
texts
eye 162
favorite 0
comment 0
Topic: HORISON GEMEENTE|GESKIEDENIS
Gedenkbundels
by BOTHA, S.J.|VAN NIEUWENHUIZEN, L.A.J.J.
texts
eye 162
favorite 0
comment 0
Topic: TRICHARDTSFONTEIN GEMEENTE|GESKIEDENIS
Gedenkbundels
texts
eye 159
favorite 0
comment 0
Topic: DELAREYVILLE GEMEENTE|GESKIEDENIS|BIBLIOGRAFIE
Gedenkbundels
texts
eye 156
favorite 0
comment 0
Topic: VOLKSRUST GEMEENTE|GESKIEDENIS
Topic: GESKIEDENIS|BRONKHORSTSPRUIT GEMEENTE
Gedenkbundels
texts
eye 155
favorite 0
comment 0
Topic: SASOLBURG-SUID GEMEENTE|GESKIEDENIS